# متلب

پروژه های شبیه سازی در Matlab (متلب):

پروژه های شبیه سازی در Matlab (متلب): پردازش صدا:  (Signal-Speech-vad-Speakre Processing & Recognition)   پردازش تصویر:  (Image-fingerprint-processing & Recognition medival segmentation....)   شبیه سازی سیستم های مخابراتی:  ( ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید